İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/391 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 05 Eylül 2019 Perşembe Saat : 11:00

Dosya No: 2019/391 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ


2019/391 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 15491 Parsel, SERDİVAN Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz Serdivan 32 Evler mahallesi 850. sokak BARESA8 Apt. No:14 posta adreslidir. Konum olarak 32 Evler mahallesi merkezinden geçen Beşköprü caddesi ve bu cadde üzerindeki 32 Evler Hacı Bayram Camiinin 250 mt. batı üst kesimlerinde kalmaktadır. Şehrin çarşı merkezine de 4 Km. kuş uçuşu mesafesinde bulunan taşınmazın etrafı tamamen konut şeklinde yapılaşmıştır. Yakın çevrede işyeri yoktur. Doğusundan 7.00 mt.?lik mevcut imar yoluna (850. sokak) cephelidir. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Topoğrafik olarak % 15 - 20 eğimli bir arazide yer almakta, yol dışında elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme, doğalgaz vs. gibi tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Yerleşim alanı dahilinde ve ana caddelere yakın olduğundan ulaşım imkanları iyidir.Satışa konu meskenin de içinde yer aldığı ana bina bir zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam dört katlıdır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde çatı bulunmayıp açık teras şeklindedir. Binanın her katında iki, dört katta ve binada toplam sekiz mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken binanın üçüncü yani son katında yer almaktadır. Mesken girişte bir antre-koridor ile bir salon, iki oda, mutfak, banyo-wc?den ibarettir. Ayrıca biri ön diğeri arka cephede iki balkonu vardır. Mesken binadaki diğer meskenler gibi natamam durumdadır. İç duvarları örülüp kaba alçı sıvaları yapılmış, zemin şap betonları dökülmüş, sıva altı elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisat boruları döşenmiş, elektrik kabloları da çekilmiş durumdadır. Kapı-pencere doğramaları yoktur. Başkaherhangibir imalat dayapılmamıştır. Binada yine kaba inşaat durumunda asansör boşluğu mevcuttur. Mesken bu hali ile % 52 seviyesindedir. Üst terastan sızan sular nedeni ile mesken tavan ve duvarlarındaki kaba alçı sıvalar hasarlanmış ve kısmen dökülmüştür. Mesken 73 m2 net kullanım alanına sahiptir.

Yüzölçümü 493 m2

Arsa Payı 1/8

İmar Durumu : Mevcut imar durumuna göre taşınmazın Serdivan Merkez 1. kısım (Güney) mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, Emsal(E)=1.00 ve Yençok=13.00 mt. şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda dört katlı (A-4) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti 100.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 05/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü 02/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İcra Dairesi Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/391 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih