İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2018/427 TLMT. DÜZELTME İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2019 Salı Saat : 10:00

Dosya No: 2018/427 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ


2018/427 TLMT. DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüz tarafından 12/06/2019 tarihinde yapılan taşınmaz açık artırma ilanında KDV oranı % 1 olarak gösterilmiş ise de,

Borçlu hakkında başlatılan takip konut finansmanından kaynaklandığından, "5582 Sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca; "2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansmanı kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil )" KDV'den istisna tutulmuş'' olduğundan dolayı,

Müdürlüğümüz dosyasından 10/09/2019 günü saat: 10:00 -10:05 ve 08/10/2019 günü saat: 10:00 -10:05 arasında yapılacak satışta ihaleye iştirak edecek kişiler KDV'den istisna tutulmuştur. İlanın bu şekilde düzeltilerek yayınlanması hususu rica olunur. 28/06/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih