İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2016/443 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2019 Salı Saat : 09:30

Dosya No: 2016/443 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ

2016/443 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Koparan Mevkii, 811 Parsel de kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın 12060/12820 hisesesi satılacaktır. Taşınmazın yüz ölçümü 12.820,00 m2 dir. Taşınmaz topografik olarak % 1-3 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yola cephesi bulunmamakta, doğusunda ormana batısında su kanalına cepheli, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 4. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Hali hazırda ayrıca üzerinde; Yaklaşık 10-15 yıllık, 54,00 m² inşaat alanına sahip, tuğla yapı tek katlı geçici mesken yapı bulunmakta, ağaç doğrama üzeri kiremit çatılı, dış cephe sıvasız, kapı ve pencereleri ağaç doğrama, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Kuşbakışı olarak batı yönünde en yakın meskun mahalle 70 metre ve Akyazı caddesine (Küçücek-Akyazı karayolu) 130 metre, güneybatı yönünde Küçücek mahalle merkezine 1 km, kuzeydoğu yönünde Akyazı şehir merkezine 3 km mesafededir.

Adresi : Küçücek MahallesiAkyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 12.820,00 m2

İmar Durumu :'Plansız alanlar bölgesinde' kalmaktadır.

Kıymeti 429.084,82 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 17/09/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü 15/10/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1139 Parsel de kayıtlı Tarla ve Ahşap Ev nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın yüz ölçümü 3.400,00 m2 dir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen, topografik olarak % 1-3 eğimli bir yapıya sahip, kuzey yönünden asfalt kadastral cadde yoluna cepheli, hali hazırda üzerinde orman emvali ve ayva, erik, armut vb. muhtelif meyve ağaçları ile; Yaklaşık 25-30 yıllık, 396,00 m² inşaat alanına sahip, betonarme yapı 3 katlı mesken bina bulunmakta, katı yakıt kat kalorifer ısınma sistemine sahip, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, ıslak zeminler kalebodur fayans, iskan edilir durumda, zemin katta herbirinin içinde 2 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bulanan 2 mesken daire, üst katında içerisinde 3 oda, hol, açık mutfak salon, banyo ve tuvalet bulunan mesken daire ile çatı katında kaba inşaat halinde sıvasız boyasız kapı ve pencereleri takılmamış içerisinde 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunan natamam vaziyette mesken daire bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 25-30 yıllık, 38,00 m² inşaat alanına sahip, çatısı sac kaplı, briket yapı ahır ile ağaç doğrama yapı samanlık bulunmaktadır.Meskun mahal içinde, ulaşım imkanları iyi, yol, su, elektrik vb. her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, kuşbakışı olarak doğu yönünde Küçücek İlkokuluna 500 metre, Küçücek mahalle merkezine 800 metre ve Akyazı şehir merkezine 4 km mesafededir.

Adresi Küçücek MahallesiAkyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 3.400,00 m2

İmar Durumu 1/1000 ölçekli Küçücek uygulama imar planında “Konut Alanı İçinde” kalmakta, ayrık nizam 2 kat (A-2), TAKS:0.20 yapı şartlarına tabidir.

Kıymeti 574.957,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 17/09/2019 günü 09:45 - 09:50 arası

2. Satış Günü 15/10/2019 günü 09:45 - 09:50 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Karapürçek İlçesi, Büyükkarapürçek (Merkez) Mahallesi, Pirenli Mevkii, 198 Ada, 7 Parsel de kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın yüz ölçümü 5.157,20 m2 dir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen, topografik olarak % 2-6 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yola cephesi bulunmamakta, kuzeydoğu yönünde ormana cepheli, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Kuşbakışı olarak doğu yönünde futbol sahasına 250 metre, batı yönünde en yakın meskun mahalle 340 metre ve Karapürçek şehir merkezine 1.2 km mesafededir.

Adresi Büyükkarapürçek (Merkez) MahallesiKarapürçek/SAKARYA

Yüzölçümü 5.157,20 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 128.930,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 17/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 15/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/443 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih