İHALE DETAYI

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ 2018/372 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 21 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 11:30

Dosya No: 2018/372 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

GEYVE

İCRA DAİRESİ


2018/372 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 602 parselde kayıtlı, bahçe vasıflı, 3.294,77 m² alana sahip taşınmazdır. Taşınmazın yüzesi %20-25 eğimlidir. Toprağın fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli, strüktürünün ise orta seviyede olduğu, toprak yapısının killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeyde olduğu, drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahip olduğu, fiilen kapama zeytin bahçesi olarak kullanıldığı, ağaçların yaşlarının 10 yıl ve üzeri olduğu, kadastral yolunun olduğu, ilçe merkezine 30 km, il merkezine 60 km mesafede olduğu, m² fiyatının 40,00 TL toplam değerinin ise 131.790,80 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 602 parsel

Yüzölçümü 3.294,77 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 131.790,80 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 603 parselde kayıtlı, bahçe vasıflı, 2.410,30 m² alana sahip taşınmazdır. Taşınmazın yüzesi %20-25 eğimlidir. Toprağın fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli, strüktürünün ise orta seviyede olduğu, toprak yapısının killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeyde olduğu, drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahip olduğu, fiilen kapama zeytin bahçesi olarak kullanıldığı, ağaçların yaşlarının 10 yıl ve üzeri olduğu, kadastral yolunun olduğu, ilçe merkezine 30 km, il merkezine 60 km mesafede olduğu, m² fiyatının 40,00 TL toplam değerinin ise 96.412,00 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 603 parsel

Yüzölçümü 2.410,3 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 96.412,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 11:45 - 11:50 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 11:45 - 11:50 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 666 parselde kayıtlı, bahçe vasıflı, 17.064,56 m² alana sahip taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/2 hissesidir. Taşınmazın yüzesi %15-20 eğimlidir. Toprağın fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli, strüktürünün ise orta seviyede olduğu, toprak yapısının killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeyde olduğu, drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahip olduğu, fiilen kapama kuru tarım arazisi olarak kullanıldığı, kadastral yolunun olduğu, ilçe merkezine 30 km, il merkezine 60 km mesafede olduğu, m² fiyatının 20,00 TL, toplam değerinin 341.291,20 TL, borçlu adına kayıtlı satışa konu 1/2 hissenin ise 170.645,60 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Halidiye Mah., 101 ada, 666 parsel

Yüzölçümü 17.064,56 m²'nin satışa konu olan 1/2 hissesi

İmar Durumu Yok

Kıymeti 170.645,60 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 12:00 - 12:05 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/372 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/06/2019