İHALE DETAYI

T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ 2018/367 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: 2018/367 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ


2018/367 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Sapanca İlçe, 425 Ada, 1 Parsel, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Taşınmaz köy yerleşim alanı içinde, yüksek rakımlı, Sapanca gölü ve doğa manzaralı, geometrik olarak üçgen bir yapıya sahip, topografik olarak doğu yönüne doğru %2-6 meyilli, kuzey, doğu ve batı olmak üzere 3 tarafı kadastral asfalt yola cepheli, hali hazırda üzerinde bakımsız vaziyette odun formatında çalılıklar ile kendiliğinden yetişmiş orman emvali ağaçlar bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, verim gücü orta düzey, 6. sınıf tarım arazisi niteliğinde olup tarımsal amaçlı kullanılmamaktadır.Meskun mahal içinde, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, kuşbakışı doğu yönünde TEM Anadolu otoyolu bağlantı gişelerine 740 metre ve Sapanca şehir merkezine 3 km, kuzey yönünde Sapanca Gölüne 1.7 km mesafede olup, taşınmazda 640,56m² nin borçluya ait 1300/2400 pay satışa çıkarılmıştır.

Adresi Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü 640,56 m2

Arsa Payı : 1300/2400

İmar Durumu İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak planlanmış, ayrık nizam 2 kat (A-2), Emsal:0.20, Yükseklik:6.50 yapı şartlarına tabi

Kıymeti 257.833,33 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 22/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : SAPANCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Sapanca İlçe, 425 Ada, 3 Parsel, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Taşınmaz köy yerleşim alanı içinde, yüksek rakımlı, Sapanca gölü ve doğa manzaralı, geometrik olarak güney yönüne doğru daralan yamuk dikdörtgen bir yapıya sahip, topografik olarak doğu yönüne doğru %2-6 meyilli, doğu ve batı olmak üzere 2 tarafı kadastral asfalt yola cepheli, hali hazırda bir kısmı çimenlik ve boş vaziyette, bir kısmında ceviz, incir, elma vb. meyve ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, verim gücü orta düzey, 6. sınıf tarım arazisi niteliğinde olup tarımsal amaçlı kullanılmamaktadır. Ayrıca üzerinde; yaklaşık 25-30 yıllık, kiremit çatılı, güneş enerjili, sıvalı boyalı, 124,00m² inşaat alanına sahip kagir yapı bodrum üzeri mesken bina bulunmakta, bodrum katta 2 oda, üst katta 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo tuvalet ile etrafı kapalı teras balkon bulunmakta, iç cepheler sıvalı boyalı, mesken giriş kapısı çelik kapı, iç kapı ve pencereler ağaç doğrama, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?Bir Kısmı Sağlık TesisAlanı Bir Kısmı İlköğretim Tesis Alanı Bir Kısmı ise Konut Alanı? olarak planlanmış, ayrık nizam 2 kat (A-2), Emsal:0.20, Yükseklik:6.50 yapı şartlarına tabi olup, meskun mahal içinde, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, kuşbakışı doğu yönünde TEM Anadolu otoyolu bağlantı gişelerine 760 metre ve Sapanca şehir merkezine 3 km, kuzey yönünde Sapanca Gölüne 1.8 km mesafededir.Taşınmazda 5.580,68m² nin borçluya ait 1940/2400 payı satışa çıkarılmıştır.

Adresi Mahmudiye Köyü Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü 5.580,68 m2

Arsa Payı 1940/2400

İmar Durumu İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 ölçekli uyg. imar plan. ?Bir Kısmı Sağlık TesisAlanı Bir Kısmı İlköğretim Tesis Alanı Bir Kısmı ise Konut Alanı? olarak planlanmış, ayrık nizam 2 kat (A-2), Emsal:0.20, Yükseklik:6.5

Kıymeti 3.224.797,33 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 22/08/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri : SAPANCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/367 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/06/2019