İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/118 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 01 Ekim 2019 Salı Saat : 14:30

Dosya No: 2019/118 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ


2019/118 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KORUCUK Mahallesi, 2968 Ada, 1 Parsel, sayılı taşınmaz üzerindeki A-1/Blok, zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken niteliğindeki taşınmaz kuzeyden ve batıdan yola cepheli ve Toki Numan Yazıcı Caminin 837 m. Güney doğusunda ve Konur Alp Bulvarının 508 m kuzey doğusunda kalmaktadır. Parsel düz bir topografyayasahip olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Zemin katta yer alan dairenin net kullanım alanı 120 m2 olup, brüt kullanım alanı 110 m2'dir. 4,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir.Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim ve zemin ve duvarları seramik kaplı, diğer mekan zeminleri ise ahşap parke döşelidir.Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıiç kapıları ahşap yağlı boyalı olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolaplarıbulunmaktadır.Dairenin ısıtması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın zemin katında binanın kuzey batı köşesinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü 120 m2

Arsa Payı 1/706

İmar Durumu 2968 ada 1 Parsel1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Konut alanında kalmakta olupA-5 (Ayrık Nizam Beş Katlı), Max. Kat Sayısı:5

Kıymeti 350.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 01/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 04/11/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/118 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih