İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/775 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 18 Eylül 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/775 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ


2018/775 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya Karasu Aşağıincilli Mah. 448 Ada, 199 Parsel, Zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken vasıflı taşınmaz. Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel batıdan yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 1,5 km. kuzey batısında, 103. Sokağa cepheli ve Batı Karadeniz Caddesinin 238 m kuzeyinde kalmaktadır. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+2 katlı yapı bulunmakta her katta 2 bağımsız bölüm toplamda 6 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dışı sıvalı boyalı, doğramaları ise PVCdir.(1) Nolu Mesken: Zemin katta yer alan dairenin net kullanım alanı 46,89 m2 olup, brüt kullanım alanı 52 m2dir. 5 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Binada doğal gaz kolon hattı bulunmakta olup dava konusu taşınmazın bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın zemin katında kuzey batı tarafın yer almaktadır. Yapı Ruhsatı 26.08.2011 tarihine göre yapılmıştır.

Adresi Yalı Mahallesi, 103.Sokak, Deniz Ap. No:4 D:1,Karasu/Sakarya

Yüzölçümü 438,00 m2

Arsa Payı 52/438

İmar Durumu İmar Planında Konut Alanında 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) ve TAKS:0,40, KAKS:1,20 yapı nizamına tabidir.

Kıymeti 145.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü 18/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 17/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : karasu Belediye Başkanlığı Mezat salonu (belediye Meclis Salonu) Karasu Sakarya


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR. FARKI ÖDEMEYE MECBURDUR 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ileihalenin feshi talep edilmiş olsa bilesatış bedelinin derhal veya İİK Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödeme zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.7- İş bu satış ilanının gazetede yayınlananilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK Madde 127 gereğincetebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/775 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih