İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2018/70 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2019 Salı Saat : 10:30

Dosya No: 2018/70 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ


2018/70 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Dokurcun Çengeller Mahallesi, Güzlük Mevkii, 131 Ada, 12 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın yüz ölçümü 2.364,15 m2 dir. Taşınmaz geometrik olarak yamuk dikdörtgen, topografik olarak engebeli % 12-20 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yolu bulunmamakta, hali hazırda üzerinde gençleşme budaması yapılmış, yetişkin ve verim çağında fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, organik maddece zengin, derin profilli, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek düzeyde yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 6. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Belediye mücavir alan içinde, meskun mahal dışında, kamu hizmetlerinden faydalanmamakta,kuşbakışı olarak doğu yönünde en yakın kadastral yola 150 metre, güney yönünde meskun mahalle 850 metre ve D-140 Akyazı-Mudurnu karayoluna 1200 metre, kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 22 km mesafededir.

Adresi Dokurcun Çengeller Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 2.364,15 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında “tarım alanı” içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti 47.283,00 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 10/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 08/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/70 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih