İHALE DETAYI

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ 2018/482 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 21 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/482 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ


2018/482 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğançay Mahallesi, Sakaryaboyu Mevkii, 129 Ada, 110 parsel 931,24 m2 alanlı ve 'Nato Petrol Hattı' niteliğindedir. Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında Kırsal Yerleşim alanın da kaldığı ifade edilmiştir. Parsel konum olarak Doğançay Köy içi yolunun 20 m. batısında olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Parselin bulunduğu yerden Nato boru hattı geçmektedir. Parsel tüm Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m² si 120,00 TL, toplam değeri ise 111.748,80 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Doğançay Mah., 129 Ada, 110 parsel

Yüzölçümü 931,24 m2

İmar Durumu Var

Kıymeti 111.748,80 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındakaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğançay Mahallesi, Sakaryaboyu Mevkii, 129 Ada, 93 parsel 367,53 m2 alanlı ve 'Mufrez Tarla' niteliğindedir. Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında Kırsal Yerleşim alanın da kaldığı ifade edilmiştir. Parsel konum olarak Doğançay Köy içi yolu üzerinde kalmakta olup D-650 kara yolunun 390 m doğusunda kalmaktadır.Parsel hali hazırda boş vaziyette olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel tüm Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2?si 120,00TL, toplam değerinin ise 44.103,60 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Doğançay Mah., 129 Ada, 93 parsel

Yüzölçümü 367,53 m2

İmar Durumu Var

Kıymeti 44.103,60 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğançay Mahallesi, Sakaryaboyu Mevkii, 129 Ada, 111 parsel 511,96 m2 alanlı ve 'Mufrez Tarla' niteliğindedir. Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında Kırsal Yerleşim alanın da kaldığı ifade edilmiştir. Parsel konum olarak Doğançay Köy içi yolunun 20 m. batısında ve D-650 kara yolunun 362 m batısında kalmaktadır.Parsel hali hazırda boş vaziyette olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel tüm Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m²?si 120,00 TL, toplam değerinin ise 61.435,20 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Doğançay Mah., 129 Ada, 111 parsel

Yüzölçümü 511,96 m2

İmar Durumu Var

Kıymeti 61.435,20 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi 101 ada 28 parsel numaralı 1.331,63m² yüz ölçüme sahip taşınmazfındıklık vasfındadır. Taşınmaz % 30-35 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip olup,ulaşım imkanı bulunmaktadır. Köy yerleşim alanı dışında bulunan taşınmazın keşif esnasında yapılan inceleme sonucunda kapama fındık bahçesi olduğu görülmüş olup anılan tüm özellik ve vasıfları göz önüne alarak yapmış olduğumuz piyasa araştırması neticesinde bu civarda arazi değerinin 1 m²?sinin dava tarihi itibariyle 5,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.Kıymet takdiri yapılan parsel üzerinde 5x5 dikim aralığına sahip 34 adet 20 yaş üstü yetişmiş fındık ağacı bulunmuştur. 1 adet fındık ağacının keşif tarihi itibariyle piyasa değeri 80 TL'dir. Ağaçların Keşif Tarihindeki Değeri :2.720 TL, arazi değeri 6.658,15 TL, toplam değerinin ise 9.378,15 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Maksudiye Mah., 101 ada 28 parsel

Yüzölçümü 1.331,63 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 9.378,15 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi 101 ada 234 parsel numaralı 6.421,53m² yüz ölçüme sahip taşınmaz bahçe vasfındadır. Taşınmaz % 30-35 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip olup,ulaşım imkanı bulunmaktadır. Köy yerleşim alanı dışında bulunan taşınmazın keşif esnasında yapılan inceleme sonucunda kapama fındık bahçesi olduğu görülmüş olup anılan tüm özellik ve vasıfları göz önüne alarak yapmış olduğumuz piyasa araştırması neticesinde bu civarda arazi değerinin 1 m²?sinin dava tarihi itibariyle 8,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Kıymet takdiri yapılan parsel üzerinde 5x5 dikim aralığına sahip 220 adet 20 yaş üstü yetişmiş fındık ağacı bulunmuştur. 1 adet fındık ağacının keşif tarihi itibariyle piyasa değeri 80 TL 'dir. Ağaçların Keşif Tarihindeki Değeri 17.600,00 TL olup, toplam değerinin ise 68.972,24 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Maksudiye Mahallesi 101 ada 234 parsel

Yüzölçümü 6.421,53 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 68.972,24 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/482 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.