İHALE DETAYI

T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2019/62 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 05 Ağustos 2019 Pazartesi Saat : 14:30

Dosya No: 2019/62 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

HENDEK

İCRA DAİRESİ


2019/62 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin , damga vergisinin ve ihale teslim harcının ihale alıcısına ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/06/2019

1.İhale Tarihi 05/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi 21/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri BÜYÜKDERE MAHALLESİ YİĞİT YEDİEMİN DEPOSUHENDEK SAKARYANo Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 89.153,49 1 %1 54 KV 894 plakalı KİA marka SLS 2015 model otomobil AF çok amaçlı beyaz metalik renk G4FDFZ961539 motor numaralı U5YPC814BEL617131 şase numaralı 5 koltuklu 1591 silindir hacimli Benzinli LPG li araç aracın km si okunamamıştır. .Aracın üzerindeki plaka ve şase numarası ile dosyada sunulan plakave şasi numarasının aynı olduğu kontak anahtarının ve ruhsatının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Aracın kaportasındaarka tamponun hafifhasarlı olduğu, motor kaputunun hafif hasarlı olduğu , sol ön lastiğininhasarlı olduğu aracın boyasının kullanım ve bekleme yıpranmasının dışında başka bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir.Aracın motoruvites kutusu akslar ve dier güç aktarma organlarında yapılan görsel inceleme sonucu eksiklik olmadığı kabul edilmiştir.Başka bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. aracın hasar kayıt tablosu dosyada bilirkişi raporunda açıkça mevcuttur


(İİK m.114/1, 114/3)


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih