İHALE DETAYI

T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2019/290 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 01 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: 2019/290 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :


T.C.

HENDEK

İCRA DAİRESİ


2019/290 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin, DAMGA VERGİSİNİN VE İHALE TESLİM HARCININ İHALE ALICISINAait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/06/2019

1.İhale Tarihi 01/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2.İhale Tarihi 19/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri BÜYÜKDERE MAHALLESİ YİĞİTYEDİEMİN DEPOSU HENDEK SAKARYANo Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 56.363,00 1 %1 1 adet 34 NP 7259 plakalı araç Cıtroen-C ELIYSEE markad Tipli2015 model AA Sedan otomobil beyaz renk 10JBFM0240381 motor numaralı VF7DD9HP0FJ859520 şase numaralı 5 koltuklu 1560 silindir hacimli dizel yakıtlı km si okunamamıştır.Aracın üzerindeki plaka ve şase numarası ile dosyada sunulan plakave şasi numarasınınaynı olduğu kontak anahtarının ve ruhsatınınmevcut olmadığı tespit edilmiştir. Aracın dış kaportasındaboya yıpranmasınındışında olumsuzluğa rastlanmamıştır. İç kısmında olumsuzluğa rastlanmadığı, motorunçalışır vaziyette ve güç aktarma organlarınınharekete engel olan bir durumun olmadığı tespit edilmiştir. Başka bir olumsuzluk görülmemiştir.aracın her hangi bir kazasının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın hasar kayıt tablosu bilirkişi raporunda açıkça mevcuttur


(İİK m.114/1, 114/3)


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih