İHALE DETAYI

T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2018/391 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 29 Temmuz 2019 Pazartesi Saat : 14:00

Dosya No: 2018/391 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

HENDEK

İCRA DAİRESİ2018/391
 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri Taşınmaz Sakarya ili Hendek ilçesi Dereköy mahallesi Tahtalı mevkii 186 Ada 16 Parselde kain 12.248,31 m² yüzölçümüne sahip bahçe niteliğinde taşınmazdır. Taşınmazın arazi değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsaller konum,büyüklük,fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış gayrimenkul satış ilanları incelenmiş emlak komisyonculuğu yapanlarla görüşülerek taşınmaz alım satım rayiçleri göz önüne alınarak piyasa değerleri araştırılmış piyasa birim değeri tespit edilmiştir. Taşınmaz imar durumu olarak ormanlık alan içerisinde kalmaktadır.Tam hisseli Reşat oğlu Coşkun KORLAR adına kayıtlıdır. Taşınmazın 1 m² sinin 20,00TL olduğu tespit edilmiştir.12.248,31m² x 20,00 TL= 244.966,20 TL dir. Taşınmaz % 40 eğime sahip VI sınıf tarım arazisi olup,taşınmazın içerisinde ve üzerinde ekonomik değere sahip 10-15 yaşlarında 1 adet armut ağacı 100,00 TL değerinde 30-35 yıl önce kurulmuş bir fındık bahçesi olup5-10 yaşlarında 720 adet fındık ağacı (ocak)72.000,00TL değerinde bulunduğu tespit edilmiştir.Ve yine 1 adet 10-15 yaşlarında 100,00 TL değerinde elma ağacı vardır. Toplam ziraai değeri 72.200,00 TL değeridir. Taşınmaz üzerinde taban alanı yaklaşık 70 m² olan tek katlı yığma 2 oda mutfak tuvalet banyo holden teşkil çatısı yapılı,kapı pencereleri takılı , dış cephe sıvasız bir ev ve yine 1 adet taban alanı yaklaşık 21 m²olan basit yapı depo olduğu görülmüştür.Tek katlı evin değeri yıpranma oranı ve eksiklikler de düşüldüğünde 70 m² x 800 TL ? m² x 0,65 = 36.400,00 TL Tek katlı basit yapı deponun değeri yıpranma oranı ve eksiklikler düşüldüğünde 21 m² x 153 TL / m² 0,65 = 2.088,45TL dir. Toplam yapı değerleri 36.400+2.088,45 TL =38.488,45TL dir. Taşınmazın arazi değeri =244.966,20 TL +Ziraai değeri =72.200,00 TL +Yapı değeri =38.488,45TL Toplam taşınmazın değeri 355.654,65 TL dir.

İmar Durumu OrmanAlanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti 355.654,65 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Taşınmaz üzerinde taşınmazın bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılıp sonradan farklı amaç ile kullanılması halinde rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte alınacağına dair şerh bulunmakta olup,taşınmazın üzerindeki ağaçla taşınmaza mütemmim cüzdür.Ağaçların maliki Muhammed BAŞTAN' a aittir 1992 yılından beri. Kendisine de kıymet takdir raporu tebliğ edilmiştir.Satış bedelinden ağaçların bedeli tapuda şerh verilen şahsa ödenmek üzere ayrılacaktır.Bu şerhten kaynaklı tüm işve işlem ile masraflar İHALE ALICISINA aittir. İhale alıcısı yazılı şartın dışında kullanmak isterse şerh de yazılı bulunan ecrimisil bedelini öder.

1. Satış Günü 29/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 23/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ HENDEK SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/391 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih