İHALE DETAYI

T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2018/311 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 29 Temmuz 2019 Pazartesi Saat : 14:25

Dosya No: 2018/311 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

HENDEK İCRA DAİRESİ


2018/311 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmaz Sakarya ili Hendek ilçesi Yeniyayla Mahallesi Çatma mevki170Ada 6 parsel dekaindir . köy yerleşik alanında kalmaktadır. 775,55 m² yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmazdır. Tam hissesi Necati oğlu Nuri GÜLMEZ adına kayıtlıdır. Taşınmazın metrekare fiyatının belirlenmesinde konum büyüklük ulaşım fiziksel özellikler imar durumu ve yerleşim yerlerine uzaklığı gibi hususlar dikkate alınarak kıymet takdiri yapılmıştır.Taşınmazın 1 m² sinin fiyatı 10,00 TL dir. 775,55 m² x 10,00 TL = 7.755,50TL dir.Taşınmaz üzerinde3 adet 8-10 yaşlarında birimi300 TL den toplam 900 TL elma ağacı , 13 adet 20 yaşlarında birimi100 TL den1.300 TL fındık ocağı bulunmaktadır. Toplam2.200 TL dir.Taşınmaz üzerinde taban alanı24 m² olan alt katı ahır üst katı kulübe olarak kullanılan toplam alanı 60 m² basit yapı bulunmaktadır. Yapının alanı x birim fiyatıx yıpranma oranı = 60 m² x 228 TL / m² 0,65 = 8.892,00 TL dir. 7.755,50 TL+ 2.200 +TL + 8.892,00TL = 18.847,50TL dir.

İmar Durumu :İlanda açıkca mevcuttur

Kıymeti 18.847,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler :Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibari ile rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 say Devlet ihale kanunun 75 maddesi uyarınca21/07/1953 tarihli6183 sayılı amme alacakları için konulmuş şerh olduğu tarım amacı dışında kullanılması halinde mali yükümlülüklerin son maliki tarafından yerine getirileceğine dair şerh bulunmaktadır.

1. Satış Günü 29/07/2019 günü 14:25 - 14:30 arası

2. Satış Günü 23/08/2019 günü 14:25 - 14:30 arası

Satış Yeri : HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ HENDEK SAKARYA -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih