İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2018/427 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2019 Salı Saat : 10:00

Dosya No: 2018/427 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ


2018/427 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Ömercikler Mahallesi, 14 Ada, 21 Parsel, 32 nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı Mesken nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 585,42 m2 dir.Taşınmaz kat irtifak tapulu,hali hazırda üzerinde yaklaşık 25-30 yıllık, dükkan üzeri 3 katlı sıvalı boyalı kiremit çatılı betonarme yapı mesken bina bulunmakta,kıymet takdirine konu bağımsız bölüm binanın dükkan üzeri en üst 3. katında merdiven çıkınca solda kuzey yönünde caddeye bakan cephesinde, 99,00 m² kullanım alanına sahip, 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, tuvalet ile salona açılan cam ile kapatılmış 1 balkon bulunmakta, sıvalı boyalı, ıslak zeminler kalebodur fayans, mesken giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc kapılar ahşap doğrama, doğalgaz ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Meskun mahal ve ticaretin yoğun olduğu bölgede, çarşı merkezinde, ulaşım imkanları iyi, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, güneydoğu yönünde Akyazı Belediyesine 300 metre ve kuzey yönünde Akyazı hükümet konağına 350 metre mesafededir.

Adresi Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi No:17 Kat:3 Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 585,42 m2

Arsa Payı 24/585

İmar Durumu Akyazı Revizyon uygulama imar planında “ticaret alanı” içinde kalmakta, bitişik nizam 3 kat (B-3) yapı şartlarına tabidir.

Kıymeti 180.000,00 TL

KDV Oranı % 1

Kaydındaki Şerhler Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/78 Esas sayılı dosyasından 09/02/2018 tarih ve 1440 yevmiye numarasıyla ve 13/02/2018 tarih tarih ve 1576 yevmiye numarasıylaİhtiyati Tedbir şerhi vardır.

1. Satış Günü 10/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 08/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/427 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih