İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/964 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2019 Salı Saat : 14:30

Dosya No: 2018/964 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU İCRA DAİRESİ

2018/964 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, kain, 690 ada 10 nolu parsel sayılı 3.789,58 m2 yüzölçümlü, Mesken vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan kat mülkiyeti tesisli 46/5132 arsa paylı (1) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup haciz şerhi yer almaktadır. Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline tatbik edildi, çapının zeminine uygun olduğu tespit edilen parselin, kaydında belirtilen tüm sahası: 3.789,58 m2dir.Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, A. İncilli Mahallesi, B/Blok zemin kat D:1 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır.Ana Gayrimenkul:Söz konusu parselin üç tarafı yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 1,5 km. kuzey batısında ve 249 ve 248.Sokağın kesiştiği yerdedir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+2 katlı yapı bulunmakta her katta 8 bağımsız bölüm toplamda 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dışı sıvalı boyalı, doğramaları ise PVCdir.(1) Nolu Mesken:Zemin katta yer alan dairenin net kullanım alanı 35,05 m2 olup, brüt kullanım alanı 40 m2dir.4 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 1 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir.Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Binada doğalgaz kolon hattı bulunmakta olup söz konusu dairenin doğalgaz bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır.Taşınmaz Elite Life Platinium Evleri Sitesinde bulunmakta olup içerisinde açık yüzme havuzu ve kafeterya bulunmaktadır. Daire binanın zemin katında ortada kzeye bakan tarafta yer almaktadır.Ruhsat Bilgileri: Parsel üzerindeki dava konusu bağımsız bölümün yer aldığı yapının Yapı Ruhsatı 27.02.2017 tarihine göre yapılmıştır. Bulunduğu mevkii, konumu, imarı, yüzölçümü, hâlihazır durumu, ulaşım imkânlarının yürüme mesafesinde olması, merkeze, meskûn mahalle, ana artere, duraklara, hastanelere, sosyal tesislere uzaklığı, aşınma payı, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alındığında;(1) nolu Meskenin arsa payı ve yapı değeri olarak bugünkü kıymeti: 120.000,00-TL dir.

Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Elite Life Platinium Sitesi, 249.Sokak, B/Blok, No:10/B,D:1, Karasu/Sakarya

İmar Durumu Dosyasında yer alan Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.12.2018 tarih ve 96325 sayılı yazısına göre 690 ada 10 parsel İmar Planında Konut Alanında 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapı nizamına tabidir.

Kıymeti 120.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 10/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 08/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/964 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih