İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/576 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 09 Ağustos 2019 Cuma Saat : 11:00

Dosya No: 2017/576 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2017/576 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Arifiye İlçe, 1155 Ada, 31 Parsel, HANLI/HANLIKÖY Mahalle/Köy, AYVALIK MEVKİ Mevkii, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Hanlı Merkez Mah. Hilal sokak No:4 Yeşildal Apt. adresinde bulunan taşınmaz arsa vasfı ile tapu siciline kayıtlı olup, kat irtifak tapulu, kuzey yönünde sokak yoluna cepheli, yaklaşık 20 yıllık iki normal ve bir çatı katından ibaret ondülin çatılı dış cephesi mozaik kaplı betonarme yapı binada, her katta 2 daire toplam 2 katta 4 daire bulunmakta, satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm mesken taşınmaz 3. kat çatı arasında merdiveni çıkınca sol tarafta çatı katına isabet etmekte olup, ağaç doğrama bölümler ve pencereler ile ağaç doğrama üzeri ondülin çatıdan ibaret depo olarak kullanılmakta mesken olarak inşa edilmemiş iskan edilir durumda değildir. Mesken için gerekli inşaat imalatları mevcut değildir. Tapu kayıtlarında kayıtlı eklenti 6 nolu kömürlük hali hazırda mevcut değildir. Taşınmaz meskun mahal içinde, ulaşım imkanları iyi, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, imar durumu iskan alanında kalmakta, ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.40 KAKS:0.80 yapı hükümlerine tabi olup, kuşbakışı Dörtyol Sanayine 540 metre, Sakarya organize sanayi bölgesine 650 metre, Sakarya şehirlerarası otobüs terminaline 950 metre ve TEM Anadolu otoyolu bağlantı gişelerine 1820 metre mesafededir.

Yüzölçümü 403 m2

Arsa Payı 1/6

İmar Durumu : VAR (İSKAN ALANINDA KALMAKTADIR)

Kıymeti 25.000,00 TL

KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir

1. Satış Günü 09/08/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü 06/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı/ İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/576 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih