İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/4874 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 02 Ağustos 2019 Cuma Saat : 11:00

Dosya No: 2018/4874 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2018/4874 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 108 Ada, 3 Parsel, GÜNEŞLER Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Sakarya ili Adapazarı ilçesi Güneşler mahallesi hudutlarında kain; tapunun 108 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 2131,61 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binaların, tesis edilen kat irtifakına göre A blok birinci kat 81/2132 arsa paylı 4 bağımsız bölüm nolu meskeninden ibarettir. Mevcut imar durumuna göre taşınmaz Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kalmakta, Emsal E :1.05 ve Yençok:10.00 mt. şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabidir. Ana taşınmaza ait Kadastro paftasının mahalle uygulanması neticesinde paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu belirlenmiştir. Ana gayrimenkul Güneşler Merkez mahallesi Fatih Sultan Mehmet cad. posta adreslidir. Konum olarak Karasu Çevreyolu kenarında bulunan ve Yeni Sakarya Atatürk Stadının 600 mt. kuzeyinde ve çevreyolu kenarında kalmaktadır. Taşınmazın 150 mt. güneyinde ve yine ana cadde kenarında Kardan Beyaz adlı düğün salonu bulunmaktadır. Şehir yerleşiminin doğu kenarında yer alan taşınmaz çekirdek çarşı merkezine 2700 mt. kuş uçuşu mesafesindedir. Etrafı çoğunlukla yapılaşmıştır. Yapıların tamamına yakını yeni inşa meskenler şeklindedir. Topoğrafik olarak düz bir arazide yer almakta, yol su, elektrik, kanalizasyon, haberleşme, doğalgaz vs. gibi tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Batısında 10.00 mt. lik mevcut imar yoluna, doğusundan da Karasu çevreyolu caddesine cephelidir. Bu nedenle ulaşım imkanları oldukça iyidir. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Parsel üzerinde iki ayrı blok halinde konut binaları bulunmaktadır. Borçluya ait meskenin bulunduğu A blok cadde cephesinde yer almaktadır. Bir zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam üç katlı olan yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde çatı mevcuttur. Yanının zemin katında iki ayrı dükkan üst, katların her birinde de dört ayrı mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken yanının zemin üstü birinci katında yer almakta ve Çevreyolu caddesine cepheli durumdadır. Mesken girişte bir antre ve devamındaki koridor ile bir salon, üç oda, mutfak, banyo, Lavabo-wcDen ibarettir. Ayrıca iki balkonu vardır. Meskende salon ve oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer zeminler seramik kaplı, duvar ve tavanlar alçı sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap kaplama, dış pencereler renkli PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta mermer tezgah ve mobilyalı dolapları, banyoda duş bölümü lavabo- klozet bulunmaktadır. Meskende zeminden ısıtmalı doğalgazlı- kombili kalorifer tesisatı vardır. Ancak kombi yoktur. Binada asansör mevcuttur. Henüz boş ve kullanılmamış durumdaki meskende elektrik anahtar ve prizleri takılı değildir. Mesken kat irtifakı projesine göre 108 m2 net kullanım alanına sahiptir.

Yüzölçümü 2131,61 M2

Arsa Payı 81/2132

İmar Durumu : Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İlan Planında Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kalmakta Emsal(E): 1.05 ve Yençok: 10.00 mt. Şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabidir.

Kıymeti 235.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.

1. Satış Günü 02/08/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü 29/08/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri: İcra Müdürlükleri Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4874 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih