İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/1920 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 25 Temmuz 2019 Perşembe Saat : 15:10

Dosya No: 2019/1920 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.


SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2019/1920 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Sakarya ili Erenler ilçesi Adalı Erenler mahallesi hudutlarında kain; tapunun 1285 ada 25 parsel numarasında kayıtlı 1413 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binaların, tesis edilen kat irtifakına göre C blok birinci kat 200200/3956400 arsa paylı 4 bağımsız bölüm nolu meskeninden ibarettir. İMAR DURUMU: Mevcut imar durumuna göre taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İskan Sahası olarak ayrılan alanda kaldığı, TAKS=0.35 ve KAKS=1.05 şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir. Ana taşınmaz Erenler mahallesi 3040. sokak SUEV binaları bilano posta adreslidir. Konum olarak Küpçüler caddesinin Karasu Çevreyolu cad. ile kesiştiği ışıklı kavşağın yaklaşık 100 mt. doğu iç tarafında kalmaktadır. Parsel üzerinde üç ayrı blok halinde konut binaları vardır. Borçluya ait meskenin de içinde yer aldığı ana gayrimenkul parselin doğu kenarında bulunan C blok isimli binadır. Yapı; bir zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam üç katlıdır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Katların her birinde iki, üç katta ve binada toplam altı mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken yapının birinci katında (orta mesken katı) yer almaktadır. Mesken girişte bir antre-koridor ile bir salon, iki oda, mutfak, banyo-wc'den ibarettir. Ayrıca iki balkonu vardır. Meskende salon ve oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer zeminler seramik kaplı, duvar ve tavanlar alçı sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap kaplama, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta granit mermer tezgah ve mobilyalı dolapları, banyoda kabinli duş yeri, klozet ve lavabo bulunmaktadır. 82 m2 net kullanım alanına sahip meskende faal durumda doğalgazlı-kombili kalorifer tesisatı mevcuttur. Binada asansör yoktur.

Kıymeti 160.000,00 TL

KDV Oranı %1

1. Satış Günü 25/07/2019 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü 20/08/2019 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, Camili Mah. Adapazarı/Sakarya

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1920 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih