İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/1015 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 12 Eylül 2019 Perşembe Saat : 10:00

Dosya No: 2018/1015 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ


2018/1015 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya Karasu Aşağıincilli Mah. Kocamaşı mevkii, 422 Ada, 6 Parsel, Zemin Kat, 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın tamamı.kat irtifak tapuludur.Taşınmaz, yaklaşık 20-25 yıllık, her katta 2 daire bulunan betonarme yapı bodrum üzeri 3 katlı binanın giriş katında kuzeybatı yönünde arka bahçeye bakan cephesinde bulunmakta, 48,00 m² kullanım alanına sahip, salon, oda, antre, banyo tuvalet ile salonda balkon ve proje dışında sonradan kömürlüklerin üzerine yapılmış teras balkon bulunmakta, sıvalı boyalı, mesken giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, ıslak zeminler kalebodur fayans, tezgah altı ve tezgah üstü mutfak dolabı bulunmakta, doğalgaz ısınma sistemine sahip, boş vaziyette, iskan edilir durumdadır. Ayrıca taşınmaza ait bodrum katta ikinci sırada 3,40m² alan sahip eklenti kömürlük bulunmaktadır.meskun mahal içinde, ulaşım imkanları iyi, elektrik, su, altyapı vb. her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kıymet takdiri esanasında taşınmaz içerisine girilemediğinden, dışanmazın dışarıda içerisi göründüğü hali ile ve onaylı projeden değerlendirilmesi yapılmıştır. Onaylı Proje ve görünebildiği kadar ki hali dışında eksiltme veya değer artırıcı birşeyler var ise bu bilinmemektedir.

Adresi Yalı mah. 229. sokak No:6 D:2Karasu Sakarya

Yüzölçümü 260,00 m2

Arsa Payı 6/44

İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanında” kalmakta, ayrık nizam 3 kat (A-3) yapı şartlarına tabidir.

Kıymeti 140.000,00 TL

KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü 12/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 09/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu Sakarya


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1015 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih