İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/5955 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2017/5955 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

4. İCRA DAİRESİ

2017/5955 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

907 parsel sayılı taşınmaz :

Sakarya ili Adapazarı ilçesi Kavaklıorman Mahallesi Meşeli Gölü Mevkiinde kain, 907 parsel sayılı, 3.800,00 m² alanlı, 1/4 hisseli, “Tarla” vasıflı taşınmaz Adapazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün yazısında parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı ifade edilmiştir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Parsel konum olarak güneyden yola cepheli, Kavaklıorman Mahallesinin 2,55 km kuzey doğusundadır. Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel hali hazırda boş tarla olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir.

Kıymeti 33.250,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün şerhleri mevcuttur.

1. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 22/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu - 15 Temmuz Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

908 parsel sayılı taşınmaz :

Sakarya ili Adapazarı ilçesi Kavaklıorman Mahallesi Meşeli Gölü Mevkiinde kain, 908 parsel sayılı, 3.150,00 m² alanlı, 1/4 hisseli, “Tarla” vasıflı taşınmaz Adapazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün yazısında parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı ifade edilmiştir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Parsel konum olarak güneyden yola cepheli, Kavaklıorman Mahallesinin 2,55 km kuzey doğusundadır. Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel hali hazırda boş tarla olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir.

Kıymeti 27.562,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün şerhleri mevcuttur.

1. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü 22/08/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu - 15 Temmuz Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1068 parsel sayılı taşınmaz :

Sakarya ili Adapazarı ilçesi Kavaklıorman Mahallesi Meşeli Gölü Mevkiinde kain, 1068 parsel sayılı, 5.450,00 m² alanlı, 1/4 hisseli, “Tarla” vasıflı taşınmaz Adapazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün yazısında parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı ifade edilmiştir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Parsel konum olarak güneyden yola cepheli, Kavaklıorman Mahallesinin 2,30 km kuzey doğusundadır. Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel hali hazırda boş tarla olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir.

Kıymeti 47.687,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün şerhleri mevcuttur.

1. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 22/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu - 15 Temmuz Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın ıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5955 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih