İHALE DETAYI

KARASU İCRA DAİRESİ 2018/421 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 07 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 10:30

Dosya No: 2018/421 TLMT.

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/421 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya Karasu Manavpınar Köyü, Kışla mevkii, 144 Ada, 4 parselde kayıtlı borçluya ait 1/2 hissesi. meskun mahal içinde, batı yönünde köyiçi kadastral yola cepheli, topografik olarak %2-6 eğimli, geometrik olarak yamuk dikdörtgen bir yapıya sahip, yüksek rakımlı bölgede, kısmen deniz manzaralı, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, verim gücü orta düzeyde, yıllık ortalama bol yağış alan bölgede, 4. sınıf tarım arazisi niteliğinde, hali hazırda üzerinde 1/2 kısmında ocakları sıralı ve düzenli dikilmiş, gençleşme budaması yapılmış, yetişkin, bakımlı ve verim çağında kapama fındık bahçesi ile kalan kısmında;1- Yaklaşık 20-25 yıllık, 160,00m² inşaat alanına sahip iki katlı betonarme kagir yapı mesken bina bulunmakta, kiremit çatılı, güneş enerjili, sıvalı boyalı, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, her katta 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.2-Yaklaşık 4-5 yıllık, 130,00m² inşaat alanına sahip tek katlı betonarme kagir yapı mesken bina bulunmakta, kiremit çatılı, güneş enerjili, dış cephe sıvalı boyasız iç cepheler sıvalı boyalı, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.3-Yaklaşık 20-25 yıllık, 228,00 m² inşaat alanına sahip iki katlı betonarme kagir yapı mesken bina bulunmakta, shingle örtülü çatılı, güneş enerjili, sıvalı boyalı, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, her katta 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.4-Yaklaşık 35-40 yıllık, 144,00 m² inşaat alanına sahip, alt katı tuğla üst katı ahşap yapı, kiremit çatılı,iki katlı ahır ve samanlık.5-Yaklaşık 35-40 yıllık, 117,00 m² inşaat alanına sahip tek katlı ahşap yapı mesken bina bulunmakta, kiremit çatılı, sıvalı boyalı, kapı ve pencereler ağaç doğrama, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.6-Yaklaşık 2-3 yıllık, 168,00 m² inşaat alanına sahip iki katlı betonarme kagir yapı kaba inşaat halinde mesken bina bulunmakta, çatısız, sıvasız, kapı ve pencereleri takılmamış, ara oda tuğla duvarlar örülmüş, inşaatı devam etmektedir. 7-Yaklaşık 25-30 yıllık, 192,00 m² inşaat alanına sahip bodrum üzeri çatı katıda olan betonarme kagir yapı mesken bina bulunmakta, kiremit çatılı, sıvalı boyalı, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, giriş ve çatı katında 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumda yapılar mevcuttur

Adresi Manavpınarı köyü, 144 Ada, 4 parsel 1/2 Hisse Karasu/Sakarya

Yüzölçümü 12.645,36 borçluya ait 1/2 hissesi

İmar Durumu Taşınmaz imar durumu “kırsal yerleşim alanı” içinde kalmakta, meskun mahal içinde, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, kuşbakışı olarak kuzey yönünde Karadenize 4 km, doğu yönünde Sakarya nehrine 960 metre, D-650 Adapazarı-Karasu karayoluna 1.3 km ve Karasu şehir merkezine 4.5 km mesafededir.

Kıymeti 698.255,60 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü 07/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 11/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı (Belediye Meclisi odası) Mezat Salonu Karasu/Sakarya -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/421 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih