İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2018/161 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 09 Ağustos 2019 Cuma Saat : 14:30

Dosya No: 2018/161 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2018/161 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi 09/07/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

2.İhale Tarihi 09/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

İhale Yeri Alocan Yediemin Otoparkı - Uluyol Cad. Bölge Trafik Arkası ERENLER / SAKARYA
NoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)162.000,001%109R4038 plakalı , 2014 model , 6R Tipli VOLKSWAGEN- POLO 1.4 Comfortline (85) otomobil CGGB23318 motor nolu, WVWZZZ6RZEY249507 şasi nolu aracın kontak anahtarı ve ruhsatı bulunmaktadır. Araç çalışır vaziyettedir.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih