İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2018/1689 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 08 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 14:50

Dosya No: 2018/1689 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2018/1689 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 2486 Ada, 94 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, AÇMABAYIRI Mevkii, tarla cinsindeki taşınmazın 2783/8192 hissesi satışa çıkmış olup, taşınmaz imar uygulaması görmemiş, üzerinde 5 adet yapı olup, bunlar mesken, 2 adet sundurma, ahır ve ardiyeden ibarettir.

Adresi : İstiklal sokağa cepheli, Serdivan Belediyesinin 6,46 km kuzey batısındadır. 

Yüzölçümü 4.329,46 m2

Arsa Payı : ---------

İmar Durumu Yok

Kıymeti 767.368,43 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 08/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 09/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : SAKARYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 2478 Ada, 39 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, GÖKÇEÖREN Mevkii, tarla cinsindeki taşınmazın 1/2 hissesi satışa çıkmış olup, taşınmaz imar uygulaması görmemiş,

Adresi : Serdivan Belediyesinin 7 km kuzeybatısındadır.

Yüzölçümü 5.003,80 m2

Arsa Payı : --------

İmar Durumu Yok

Kıymeti 187.642,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 08/08/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü 09/09/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : SAKARYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1689 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih