İHALE DETAYI

Sakarya Karasu'da 32 m² daire icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 07 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/216 TLMT.

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/216 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Karasu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/31 Esas 2019/20 Karar sayılı kararı ile kıymet takdirine itiraz sonucu verilen kesin karar sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre; Sakarya il Karasu ilçe Aşağıincilli Mah. Eski Sakarya Yolu Mevkii, 455 ada 34 parsel üzerindeki 46/4137 arsa paylı mesken niteliğindeki (B) Blok ikinci kat, (B) Giriş 14 nolu bağımsız bölümdür. Parsel 3.174,44 m2 yüzölçümlü, "arsa" vasıflıdır. Parsel konum olarak Karasu-Kocaali yolunun 150 m. kuzeyinde ve 141 nolu sokağa cephelidir. İlçe merkezine 1450 m mesafededir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parsel üzerinde Akyurt İstanbul Park sitesi adı altında 3 bloktan oluşan site yer almaktadır. Site içerisinde havuz kafeterya ve çocuk parkı bulunmaktadır .(B) blok zemin +2 normal kattan ibaret 3 katlı betonarme binadır. Binanın ahşap çatısı kiremit örtülü, dışı sıvalı ve boyalı doğramaları ise PVC'dir. Binanın her katında 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Mahallinde yapılan tetkikte bağımsız bölüme girilememiştir.Ancak dosyasında yer alan onaylı proje sureti üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Dairenin net kullanım alanı 32,00 m2 olup, salon-mutfak, 1 oda ve WC-banyodan oluşmaktadır. Dairenin doğalgaz bağlantısı bulunmamaktadır. Bağımsız Bölümün yer aldığı parselin mevki, konumu, imarı, yüzölçümü, halıhazır durumu, bağımsız bölümün sitede ve yer aldığı bloktaki konumu dikkate alınarak civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, değerine etki edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları gözönüne alınarak 14 nolu meskenin arsa payı ve yapı değeri olarak kıymeti 105.000,00 TL'dir.

İmar Durumu Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 74385 sayılı yazısında 455 Ada 34 Parsel Konut Alanında kalmakta ve TAKS:0,40, KAKS:1,20, A-3 (Ayrık Nizam 3 kat) yapılaşma şartlarına tabi olduğu ifade edilmiştir.

Kıymeti 105.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 07/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 03/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karasu Belediyesi Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/216 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih