İHALE DETAYI

Sakarya Adapazarı'nda bahçeli ahşap ev icradan satılıktır (hisse satışı)

İhale Tarihi ve Saati: 29 Temmuz 2019 Pazartesi Saat : 14:30

Dosya No: 2018/908 TLMT.

İhaleyi Açan : SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2018/908 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı ilçe, Karaosman M. 33 ada, 61 parselde kayıtlı, 368,66 m2 yüzölçümlü, bahçeli ahşap ev niteliğindeki taşınmazın borçluya ait 3/4 hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz üzerinde; zemin + 1 normal kattan oluşan yığma kâgir tarzda inşa edilen yapı yaklaşık 50 yaşındadır. Dışı sıvalı ve boyalı binanın pencereleri PVC ve ısıcamlıdır. Zemin katı 60 m², birinci katı 120 m² olan yapı 3 oda, 1 hol, mutfak, banyo ve tuvalet, giriş holü-antre ve balkondan oluşmaktadır. Zemin katın yarısı depo olarak kullanılmaktadır. Oldukça yıpranmış olan taşınmaz soba ısıtmalıdır. Parsel içinde yaklaşık 25-30 yaşında kâgir ikinci bir yapı bulunmaktadır. Parselin arka kısmında bulunan yapı konut olarak kullanılmaktadır. 90 m² yüzölçümünde, bodrum üstü tek katlı olarak imal edilen konut 2 oda mutfak, banyo ve tuvalet, giriş holü-antre ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmaz Savaş Caddesi üzerinde, İsmet İnönü Caddesine 250 metre, Karaosman camine 150 metre, çarşı merkeze 1000 metre mesafededir. Çevresi mesken tarzı yapılarla ve arsalarla çevrili olup tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi Karaosman Mah. Savaş Cad. No:59 Adapazarı / SAKARYA

İmar Durumu : Ayrık Nizam 3 kat

Kıymeti 411.714,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Dosyasındadır.

1. Satış Günü 29/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 29/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/908 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih