İHALE DETAYI

Sakarya Karasu'da 3+1 daire icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 02 Ağustos 2019 Cuma Saat : 10:00

Dosya No: 2018/24 TLMT.

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/24 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya Karasu Aşağı İncilli Mah İskicideresi mevkinde kain 415 ada 184 parsel sayılı 299 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan kat mülkiyeti tesisli zemin kattaki 50/300 arsa paylı (3) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı ipotek kayıtlıdır. Söz konusu parsel doğudan yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 700 m. batısında ve Sakarya-Karasu yolunun 400 m kuzeyindedir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerindeki zemin +2 normal kattan oluşmakta ve her katında 2 bağımsız bölüm yer almaktadır. Dışı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise PVC'dir. 3 nolu mesken; zemin katta yer alan dairenin net kullanım alanı 84,27 m2 olup brüt alanı ise 100 m2 olarak kullanılmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak ve WC banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplı, diğer mekan zeminleri ise laminant parke döşelidir. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Dairenin ısıtması kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Ruhsat bilgileri; parsel üzerindeki dava konusu bağımsız bölümün yer aldığı yapının yapı ruhsatı 19/01/2018 tarihine göre yapılmıştır. Bulunduğu mevki, konumu, imarı, yüzölçümü, halı hazır durumu, ulaşım imkanlarının yürüme mesafesinde olması merkeze, meskun mahale, ana artere duraklara hastanelere sosyal tesislere uzaklığı aşınma payı civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alındığında; 3 nolu meskenin arsa payı ve yapı değeri olarak değeri 180.000,00 TL'dir.


Söz konusu taşınmaz Sakarya il, Karasu ilçe, Kabakoz Mah. 800 nolu sokak No:9 D:3 adresindedir.

İmar Durumu :Dosyasında yer alan Karasu Belediyesinden alınan 22.01.2018 tarihli ve 67321 sayılı yazısı ve bilirkişi raporuna göre 415 Ada 184 Parsel Konut alanında kaldığı E=1,50, Hmax=12,50 ve A-3 (Ayrık nizam 3 kat) yapılaşma şartlarına haiz olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti 180.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 02/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 27/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih