İHALE DETAYI

Sakarya/Karasu'da 2+1 daire icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 03 Ekim 2019 Perşembe Saat : 14:30

Dosya No: 2017/620 TLMT.

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2017/620 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Karasu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/41 Esas 2018/59 Karar sayılı kararı ile kıymet takdirine itiraz sonucu verilen kesin karar sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre; Sakarya il Karasu ilçe Aşağıaziziye Mah. Yalıboyu Mevkii 380 Ada 82 Parsel, Yüzölçümü 613,85 m2, Ana Taş Niteliği:Arsa, Birinci Kat-Bağımsız Bölüm No:7, Arsa Payı 68/902, Bağ Böl. Niteliği:Mesken, Dava konusu taşınmazın çevresel ve fiziksel özellikleri: arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde ve özel müstakil konutların yer aldığı yerleşim alanında kalmaktadır.Etrafında genel olarak müstakil özel yapılar ve yine içinde villa tarzı dubleks yapıların bulunduğu siteler bulunmaktadır. Tüm belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olan arsa düz bir topoğrafik yapıya sahiptir.Taşınmaz kuzey ve güneyinde yola cephelidir.Batısındaki 193.Sokağa 43 m, doğusundaki 203.Sokağa 125 m uzaklıktadır.Kuş uçucu mesafeyle Doğu Karadeniz Caddesine 275 m, Denize 420 m, Ankara Caddesine 260 m, Hükümet Konağına 1260 m, Belediye ve çarşıya 1600 m mesafededir.Dava Konusu Meskenin Özellikleri:2014 yılında inşaatı tamamlanan 3 katlı betonarme binanın, projesinde toplam inşaat alanının 902,00 m2, dava konusu 1.kat (7) nolu bağımsız bölümün toplam kullanım (balkon dahil) alanının 68,00 m2 olduğu görülmektedir.Davalı mesken (2) oda+salon+mutfak-hol-WC+banyo ve 1 adet balkondan meydana gelmektedir. Mesken doğalgaz kombi ile ısıtılmakta, binanın dış cephe duvarları yalıtımlı strafor kaplamadır. Tüm pencereler ısıcamlı PVC'dir. Binanın ahşap çatısı olup, üzeri kiremit ile örtülmüştür.Binanın iç merdivenleri mermer kaplama olup, korkulukları alüminyum, dairenin dış kapısı çeliktir.Mahkemece keşif sırasında dava konusu 1.kat 7 nolu bağ.bölüm kilitli olduğundan içeriye girilemediğinden inceleme ancak dışarıdan yapılabilmiştir. Ekim 2017 dava tarihi itibariyle m2 değeri 700,00 TL, arsa payı değeri:613,85 m2*700,00 TL/m2*68/902 arsa payı zemin (arsa payı) değeri:32.393,86 TL, Brüt kullanım alanı 68 m2 olan kaloriferli konut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre Yapı sınıfı 3B, dava konusu taşınmazın yaş ve mevcut durumu itibariyle yıpranması %2 olarak alınması durumunda dava konusu birin kat 7 nolu bağımsız bölümün Ekim 2017 dava tarihi itibariyle yüklenici karı KDV dahil yapı olarak piyasa değeri 85.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.31/10/2017 dava tarihi itibariyle piyasa değeri 117.393,86 TL, Taşınmazın dava tarihi 31/10/2017 tarihindeki TEFE değeri 320,40 TL, Keşif tarihi 01/12/2017 tarihindeki TEFE değeri 327,41 TL, keşif tarihi olan 01/12/2017 itibariyle değeri 117.396,86 TLX327,41/320,40=119.965,20 TL'dir.

İmar Durumu :Bilirkişi raporuna göre;Karasu Belediye Başkanlığı'nın (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 19/09/2017 tarih ve E. 57174 sayılı yazısı ve ekinde ki imar durumu ve mimari projesinde taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak ayrılan kısımda kaldığı, inşaat nizamının Ayrık, Kat Adedinin :(3) TAKS:0,40, KAKS:1,20 olduğu, Dosyasında dava konusu 7 nolu bağımsız bölümün bulunduğu binanın inşaat ruhsatının mevcut olmadığı, ancak mimari proje kapağındaki Mimarlar Odasının onayının 11/06/2013 tarihi olduğu,onaylı projesinde gayrimenkulun (2) Oda-Salon+mutfak-hol-WC+Banyo ve 1 adet balkondan meydana geldiği ve dava konusu (7) nolu bağımsız bölümün kat irtifakına esas olan listede arsa payının 68/902 ve inşaat alanının 68.00 m2 olduğu görülmektedir.

Kıymeti 119.965,20 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.Taşınmazın beyan hanesinde Karasu Vergi Dairesi Müdürlüğü 06/02/2019 tarih ve 1809 yevmiye sayılı şerhi, ve yönetim planı şerhi ile KM ne çevrilmiştir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü 03/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 31/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediyesi Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/620 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih