İHALE DETAYI

2018/117 TLMT.

İhale Tarihi ve Saati: 25 Haziran 2019 Salı Saat : 10:00

Dosya No: Sakarya/Geyve'de tarım arazisi icradan satılıktır

İhaleyi Açan : GEYVE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : GEYVE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

GEYVE

İCRA DAİRESİ

2018/117 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Sakarya, Geyve, Akdoğan Mah., 143 ada, 25 parseldir. Tapu kayıtlarında tarla vasfında ve 11.326,89 m² alana sahiptir. Taşınmazın yüzeyi %10-15 eğimli, toprağın fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli, strüktürünün ise orta seviyede olduğu, toprak yapısının killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeyde olduğu, drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahip olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın kadastral yolu olmayız zeminde kullanılan tarla yolu vardır. Geyve ilçe merkezine yaklaşık 15 km, il merkezine ise yaklaşık 45 km mesafededir. Bölgenin büyük şehirlere yakın olması yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasında herhangi bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Taşınmazın tüm vasıf ve unsurları göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırmasına göre m² fiyatının 20,00 TL, toplam değerinin 226.537,80 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Akdoğan Mah., 143 ada, 25 parsel

Yüzölçümü 11.326,89 m2

İmar Durumu Yok (Kırsal yerleşim alanı dışında)

Kıymeti 226.537,80 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibi

1. Satış Günü 25/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 23/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih