İHALE DETAYI

Sakarya/Adapazarı'nda üzerinde mesken olan tarım arazisi icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 27 Haziran 2019 Perşembe Saat : 12:00

Dosya No: 2018/4175 ESAS

İhaleyi Açan : SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2018/4175 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 1468 Parsel, KÜÇÜKHATAPLI Mahalle/Köy, Taşınmaz Adapazarı Küçükhataplı köyü (mahallesi) Köyiçi mevkiinde yer almaktadır. Konum olarak Adapazarı- Kaynarca duble yolununun 250 Mt. doğu iç kısmında ve köy yerleşim alanı merkezinde kalmaktadır. Etrafı ve yakın çevresi klasik köy konutları şeklinde yapılaşmıştır. Topoğrafik olarak %5-7 eğimli bir arazide yer almaktadır. Güneyi ve batısından mevcut köyiçi yoluna cephelidir. Bu nedenle ulaşım sorunu yoktur. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Yol dışında elektrik, su haberleşme vs.gibi altyapı hizmetleri de mevcuttur.Parsel üzerindeki yapılardan ilki tek katlı mesken binasıdır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvalı ancak boyasızdır. Üzerinde çatı bulunmayıp açık teras şeklindedir. Mesken girişteki bir antre-hol ile dört oda, mutfak, banyo-wc den ibarettir. Mekanda oda zeminleri ahşap döşeme tahtası, diğer zeminler seramik kaplı, duvar ve tavanlar sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta tezgah ve mobilyalı dolapları vardır. Mesken soba ısıtmalıdır. Taşınmaz üzerindeki bir diğer yapı alt katı briket duvarlı üst katı ahşap iskeletli iki katlı eski mesken binasıdır. Dış cepheleri sıvasız olan yapının üzerinde ahşap çatı mevcut ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı oldukça eski ve yıpranmış durumdadır. Mahalde alt katı depo-ardiye, üst katı samanlık olarak kullanılmaktadır. Bu yapı 125 m2 oturma alanına sahiptir. Taşınmaz üzerindeki son yapı tek katlı ahır binasıdır. Briket duvarlı yığma kagir olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvasızdır. Üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. iç duvarları sıvasız, zemini beton olan yapı 25 m2 inşaat alanına sahiptir.

Yüzölçümü 1.980 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Nitelikteki Yerleşim Alanı olarak ayrılan sahada kalmaktadır.

Kıymeti 187.150,00 TL

KDV Oranı %8

1. Satış Günü 27/06/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

2. Satış Günü 23/07/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4175 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih