İHALE DETAYI

Sakarya/Karasu'da tarla icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 09 Temmuz 2019 Salı Saat : 14:30

Dosya No: 2018/550 TLMT

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/550 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya il, Karasu ilçe, Subatağı Köyü(Mah)., Köycivarı Mevkii 149 Parsel sayılı 3.460,00 m² alana sahip tarla vasfı ile tam hisse, tapu siciline kayıtlı olup, güney yönünden 19 metre köyiçi asfalt kadastral yola cephesi bulunmakta, topografik olarak %1-3 eğimli, geometrik olarak dar uzun dikdörtgen bir yapıya sahip, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, verim gücü orta düzeyde, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, münavebeli ekim nöbetine uygun, yıllık ortalama bol yağış alan bölgede, hali hazırda üzerinde yarısına yakın kısmında sebze bahçesi ile kalan kısımlarında dane mısır ekili bulunmakta 4.sınıf tarım arazisi niteliğinde tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.yetişkin, gençlik budaması yapılmış, bakımlı ve verim çağında kapama fındık bahçesi bulunmakta, tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.Meskun mahal içinde her türlü kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, kuşbakışı olarak batı yönünde D-650 Adapazarı-Karasu karayoluna 2,8 km ve kuzey yönünde Karasu şehir merkezine 16 km mesafededir.Taşınmazın arazi metrekare birim değer fiyatının 50,00 TL/m² olduğu tespit edilmiştir.Buna göre arazinin değeri 3.460,00m² X 50,00 TL/m² =173.000,00 T'dir. Gayrimenkul Değer Tespiti:Gayrimenkullerin pazar değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu parsel için metrekare birim fiyatı belirlenmiştir.Bulunan emsaller, konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, birim değerlere takdirlerimizde katılarak piyasa değeri tespit edilmiştir.Taşınmazın 16.08.2018 itibariyle bedel tespitleri yapılmış değeri 173.000,00 TLdir.

İmar Durumu Bilirkişi raporuna göre; "kırsal yerleşim alanı" içinde kalmaktadır.

Kıymeti 173.000,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 09/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 08/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/550 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih