İHALE DETAYI

Özel sağlık ruhsatları, başvuru hakları ve kazanılmış hakları icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 27 Haziran 2019 Perşembe Saat : 14:30

Dosya No: 2013/67 TLMT.

İhaleyi Açan : SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

2013/67 TLMT.


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin ve binde 5,69 damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi 27/06/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi 17/07/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA
NoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)16.500.000,001 Adet%181 Adet ÖZEL SAĞLIK RUHSATLARI, İZİNLERİ, BAŞVURU HAKLARI VE KAZANILMIŞ HAKLARI
İlgili Hastane Sakarya Büyükşehir Hudutları içerisinde olup, Hastanenin kayıtlarında 13 ünite bulunmaktadır. Anestezi ve Reanimasyon (1 ADET, 450.000 TL değerinde), Biyokimya (1 ADET, 350.000 TL değerinde), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları(1 ADET, 375.000 TL değerinde), Deri ve Zührevi Hastalıkları (1 ADET, 450.000 TL değerinde), Genel Cerrahi (1 ADET, 750.000 TL değerinde), İç Hastalıkları (1 ADET, 500.000 TL değerinde), Kadın Hastalıkları ve Doğum (2 ADET, 1.100,000 TL), Göz Hastalıkları (1 ADET, 450.000 TL değerinde), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları( 1 ADET/PASİF, 450.000 TL değerinde), Radyoloji (1 ADET, 850.000 TL değerinde), Üroloji (1 ADET, 450.000 TL değerinde), Ortopedi/travmatoloji(1 ADET/PASİF, 325.000 TL değerinde) olmak üzere toplam 13 Ünitenin değeri 6.500.000,00 TL (AltımilyonbeşyüzbinTL) olduğu bilirkişi tarafından belirlenmiştir. Özel Hastanelerin açılmaları, kapanmaları, faaliyetleri ve denetimleri 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ruhsatlandırma başlıklı 15.maddesine" göre yürütülmekte olup satış sonucunda sahiplik adına ruhsat düzenlemesi ve faaliyet izin belgesi verilmesi Sağlık Bakanlığının uhdesindedir. Ayrıca Yönetmeliğin 69.maddesi uyarınca, özel hastanelerin ancak yönetmelik kapsamındaki kişilere devrinin mümkün olduğu bilirkişi raporunda ayrıca belirtilmiştir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih