İHALE DETAYI

Sakarya/Adapazarı'nda 206 m2 dükkan icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 25 Haziran 2019 Salı Saat : 14:30

Dosya No: 2018/57 TLMT.

İhaleyi Açan : SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2018/57 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, Semerciler Mah. Lüleci mevkii, 348 Ada, 65 Parselde, 206,06 m2 yüz ölçümlü ve arsa vasıflı taşınmaz üzerinde ticari amaçla kullanılan mağaza mevcuttur. Bodrum kat+zemin kat+birinci kat olmak üzere toplam üç katlı olan, yapının bodrum kat, zemin kat ve birinci katlardaki döşemelerin 60*60 cm seramik kaplı, duvarlarının saten alçı üzerine saten boyalı, tavanları ise alçıpan asma tavan ile kaplıdır. İçten merdiven olan ve tüm katları birbirine bağlayan merdiven basamakları renkli mermer kaplama ile kaplıdır. Alçıpan asma tavanların içinde ise spot ışıklar ve aydınlatmaların tesisatları ile klima sistemlerinin tesisatları montajlıdır. Mağazanın Çark caddesine ve ara sokağına bakan cepheleri alüminyum doğramalı geniş camlardan meydana geldiği ve camekanlar her katta döşemeden tavana kadar yükselmiştir.Yapıda her katta olmak üzere asansör mevcut olup, kullanılmaktadır.

Yüzölçümü 206,06 m2

İmar Durumu Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ticaret alanında kaldığı, bitişik nizam 3 katlı yapı iznine tabidir.

Kıymeti 5.933.112,92 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz 17/01/2014 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile 45.000,00 TL bedel karşılığında üzerinde kira sözleşmesi vardır. 12/02/2014 tarih 2428 yevmiye, ile KİRA ŞERHİ ve 15/06/1982 tarih 4851 yevmiye nolu otopark şerhler ile yükümlü olarak

1. Satış Günü 25/06/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 25/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/57 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih