İHALE DETAYI

Adapazarı, Mithatpaşa'da 247 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhale Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2019 Çarşamba Saat : 14:00

Dosya No: 2018/29 SATIŞ

İhaleyi Açan : SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İhale Yeri : SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/29 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 780 Ada, 99 Parsel, MİTHATPAŞA Mahalle

Yüzölçümü 247,77 m2

Kıymeti 222.750,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 164 Ada, 28 Parsel, ÇUKURAHMEDİYE Mahalle, Beş katlı kargir apartman niteliğinde zemin ve asma kat, 2 bağımsız bölüm nolu dükkan Nolu Bağımsız Bölüm

Arsa Payı 12930/446400

Kıymeti 155.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Erenler İlçe, 8391 Parsel, ERENLER Mahalle, altında dört dükkan olan beş katlı on altı daireli kargir apartman niteliğinde 2.kat. 10 nolu bağımsız bölüm nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti 165.000,00 TL

KDV Oranı %1

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 780 Ada, 98 Parsel, MİTHATPAŞA Mahalle

Yüzölçümü 247,77 m2

Kıymeti 222.993,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 164 Ada, 28 Parsel, ÇUKURAHMEDİYE Mahalle, 1.kat 26 nolu bağımsız bölüm nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti 150.000,00 TL

KDV Oranı %1

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca tebligat yapılamayan hissedarlar adına da tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih