İHALE DETAYI

Sakarya/Serdivan'da tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

İhale Tarihi ve Saati: 03 Mayıs 2019 Cuma Saat : 14:10

Dosya No: 2016/411 ESAS

İhaleyi Açan : SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2016/411 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, 0 Ada, 377 Parsel, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, Çökekler mevkii Mevkii, Tarla olan parselde borçlunun hissesi 1/48 olup 345,83 m2.dir. Köy merkezine 1028 metre mesafede olup , Adapazarı-Kazımpaşa karayoluna 1550 metre ve Çubuklu köy yoluna 325 metre kuş uçumu mesafededir.Tarla yetişkin fındık ağaçları ile kaplıdır. Arazinin kadastral yolu yoktur. Ancak parselin ortasında tarla yolu vardır.

Yüzölçümü 345,83 m2

Arsa Payı 1/48

İmar Durumu Yok

Kıymeti : 10.375,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) Adapazarı / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, 0 Ada, 1051 Parsel, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, Köyiçi mevkii Mevkii, Borçlunun hissesi 1/2 olup 815 m2 üzerinde iki katlı bir ev, ahır ve avludan oluşmaktadır. Yapının ikinci katı %50 seviyesinde ve bitmemiştir. Parselde 4 adet ahır ve sundurma tipi yapı bulumkatadır. Yapının yüzölçümü 132 m2 ahırlarda toplam 175 m2.dir. Parsel içinde yetişmiş halde meyva ağaçları bulunmaktadır.

Adresi 

Yüzölçümü 815 m2

Arsa Payı 1/2

İmar Durumu Yok

Kıymeti : 224.469,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 14:25 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:25 - 14:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) Adapazarı / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, 0 Ada, 10 Parsel, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, Çubuklu düzü mevkii. Mevkii, Tarla olan parselin borçluya ait hissesi 259,38 m2.dir. Köy merkezine kuş uçumu 622 metredir, kazımpaşa mahallesine 1030 metre mesafede çubuklu caddesinde bulunmaktadır. Parsel içireisinde düzensiz halde ekilmiş yetişkin meyve ağaçları (Kiraz-Erik) bulunmaktadır.

Yüzölçümü 259,38 m2

Arsa Payı 1/48

İmar Durumu Yok

Kıymeti : 25.939,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/411 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/03/2019