İHALE DETAYI

Sakarya/Karasu'da 65 m2 daire icradan satılıktır

İhale Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2017/482 TLMT.

İhaleyi Açan : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2017/482 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, Kavlan mevkii, 106 Ada, 614 Parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmaz ve taşınmazın üzerinde bulunan blokun birinci kat 9 nolu bağımsız bölüm niteliğindeki 65/1071 arsa paylı dairedir.parselin, kaydında belirtilen tüm sahası 824,08 m2'dir. Tespite konu parsel Batı Karadeniz caddesine yaklaşık 410 mt, Sahil caddesine 30 mt, Karasu sahiline yaklaşık 450 mt, İlçe merkezine 1775 mt mesafededir. Parselin alanı: 824,08 m2 olup üzerinde zemin + iki katlı katlı yaklaşık 4 yıllık bina bulunmaktadır. Binanın ruhsat tarihi 08.11.2013 tür.(9) nolu bağımsız bölümün değeri: 9 nolu konut içine girilemediği için projesinden değerlendirildi; 1 oda, 1 salon-mutfak, 1 yatak odası, 1 banyo-wc, hol, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yapı, yaşı ile orantılı özelliklerine sahiptir. Bir blok, yaklaşık 4 yıllık olup, belediye hizmetlerinden yararlanan, ulaşım sorunu olmayan 9 nolu bağımsız bölümün alanı 65,00 m2'dir. Dairenin kapısı kapalı olduğundan içerisine girilememiş projesinden ve dışarıdan değerlendirme yapılmıştır. Bulunduğu mevkiin, ilçenin merkezinde, sahile yakın mesafede bulunması, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, ulaşım imkanlarının yürüme mesafesinde olması, merkeze, meskun mahalle, ana arterlere, duraklara, hastanelere, sosyal tesislere uzaklığı, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alındığında arsa payı dahil gayrimenkulün bugünkü toplam değerinin;250.000,00 TL olduğu kanaatiyle VII. gayrımenkulün adresi:Yalı Mahallesi Demokrasi Caddesi No:38 9 Karasu,Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, Kavlan mevkii, 106 Ada, 614 Parsel üzerindeki blokun 9 nolu bağımsız bölüm değerinin 250.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

İmar Durumu Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.07.2017 tarih ve 51073 sayılı yazısında ve eki imar durumuna göre 106 Ada, 614 nolu Parsel İmar Planı İçinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam, 3 katlı TAKS/KAKS oranı = 0,40/1,20 ve kullanımı konut (alanı) olarak belirtilmiştir.

Kıymeti 250.000,00 TL

KDV Oranı :5582 Sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ( ş ) bendi uyarınca, takibe konu borç; kredi Konut Finansmanından kaynakladığından dolayı satış işlemi KDV'den istisnadır.

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 26/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 24/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/482 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih