İHALE DETAYI

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ 2018/291 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 24 Nisan 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/291 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2018/291 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Taşınmaz Tapu kaydında Kargir Ev Ahır ve Bahçesi niteliğindedir.Parsel konum olarak doğudan yola cepheli ve Şerbetpınarı Mahallesi Merkez Camiinin1,10 km. güney doğusunda kalmaktadır.

1-Parsel üzerinde 105 m2 alanlı iki katlı konut yapısı. Yapının ahşap çatısı kiremit, dışı sıvalı, boyalı doğramaları PVCdir. Birinci kat 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Birinci ve çatı katı 2 oda salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. zemin kat bodrum olarak kullanılmaktadır. 2-Parsel üzerinde 20 m2 oturma alanlı, tek katlı tamamı sandwiç panel olan baraka yer almaktadır.3-Parsel üzerinde 9,02 m2 alanlı tek katlı ahşap yapılı samanlık yapısı bulunmaktadır. 4- Parsel üzerinde 63.27 m2 alanlı iki katlı tuğla duvarlı ahır yapısı bulunmaktadır. 5-Parselin bir kısmı hali hazırda kapama fındık bahçesi olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir. Dönümünden ortalama 180 kg fındık ürünü hasat edilebilir durumdadır. Organik maddesi ve fındığın verimi normal düzeydedir.

Adresi Şerbetpınarı Köyü Köyiçi Mevkii 115 ada 14 parsel Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü 2.385,10 m2

Arsa Payı Tam

İmar Durumu Var

Kıymeti 304.383,80 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 24/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 21/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : KOCAALİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KOCAALİ/SAKARYA

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/291 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih