İHALE DETAYI

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ 2018/46 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 11 Haziran 2019 Salı Saat : 11:15

Dosya No: 2018/46 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

GEYVE

İCRA DAİRESİ

2018/46 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Sakarya, Geyve, Bağcaz Mah., 133 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdır. Taşınmaz meyve bahçesi vasfında, 3.457,68 m² alana sahip, %5-10 eğimli, toprağın yapılan fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli, strüktürünün ise orta seviyede olduğu gözlenmiş, toprak yapısı killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeydedir. Drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahiptir. Taşınmaz hali hazırda zemine kurulu bir ev ve evden kalan zeminde çeşitli meyve ağaçlarından oluşmaktadır. Geyve ilçe merkezine yaklaşık 20 km, Sakarya il merkezine ise yaklaşık 50 km mesafededir. Taşınmazda bir adet su kuyusu bulunmaktadır. Taşınmazın tüm vasıf ve unsurları göz önüne alınarak yapılan piyasa araştırmasında m² fiyatının 20,00 TL, toplam parsel değerinin ise 69.253,60 TL olacağı belirtilmiştir.

YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Binalar için yapı sınıfına göre yeniden yapma maliyetleri birim fiyatları oluşturulmuştur. Bu birim fiyatların hesabında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birimi Maliyetleri Hakkında Tebliği ile 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren binaların yıpranma paylarına ilişkin oranlar dikkate alınmış olup, taşınmaz birim fiyatları hesaplanmıştır. Tek katlı mesken bina: Yaklaşık 16-17 yıllık, Çevre Bakanlığı inşaat maliyet grubu 3/A yapı grubunda, tek katlı betonarme yapı mesken bina, 112,00 m² inşaat alanına sahip, kiremit çatılı, dış cephesi 3 cephe sıvalı boyalı 1 cephesi sıvasız, iç cephe duvarlar sıvalı boyalı, 4 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet ile balkon bulunmakta, pencereler pvc kapılar ağaç doğrama, ıslak zeminler kalebodur fayans, yer döşemeler ahşap, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Maliyet grubu 3/A, m² birim fiyatı 694,00 TL, alanı 112 m², yıpranma payı %20, yıpranma payı düşüldükten sonra binanın değeri 62.182,40 TL, parsel ile yapının toplam değeri ise 131.366,00 TL olarak belirtilmiştir.

Adresi Sakarya, Geyve, Bağcaz Mah., 133 ada, 1 parsel

Yüzölçümü 3.457,68 m2

Arsa Payı TAM

İmar Durumu Yok

Kıymeti 131.336,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi 

1. Satış Günü 09/05/2019 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü 11/06/2019 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ GEYVE / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1-
 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/46 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih