İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/183 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 16 Mayıs 2019 Perşembe Saat : 10:55

Dosya No: 2018/183 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :


T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 

2018/183 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Satışa konu taşınmaz; Aşağıincilli Mah. Denizyalısı Mevkii, 480 Ada, 9 Parsel, A1 Blok, İkinci Kat, 40 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın tamamı. satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel düz bir topografyaya sahip, Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta, Parsel üzerinde Zemin+2 katlı yapı bulunmakta, dış kısmı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise PVC dir. Satışı yapılacak 40 nolu mesken ise, 2. katta yer almakta, Dairenin net kullanım alanı 40,25 m² olup, brüt kullanım alanı 57 m² ve 9,95 m² balkonu bulunmaktadır. Daire 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemin ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Söz konusu taşınmaz havuzlu site içerisinde bulunmaktadır. Binada doğalgaz kolon hattı bulunmakta olup, dava konusu taşınmazın bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın ikinci katında kuzey batı köşesinde yer olmaktadır. Taşınmaz yapı ruhsat tarihi; 10.01.2011 Tarihidir. Değer tespiti sırasında taşınmaz içerisine girilemediğinden, taşınmazın onaylı proje dışında içerisinde eklenti, bölme vs. Değer artırıcı veya eksiltici nedenler yapılmış ise bu dosyaca bulunmamaktadir.

Adresi Pirireis Cad. 237. Sok. No:8 Elit Yaşam sitesi D:40 Karasu Sakarya

Yüzölçümü 2.833,00 m2

Arsa Payı 57/4620

İmar Durumu İmar planında konut alanında kalmakta, 1/1000 Ölçekli Nazim İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapı nizamına tabidir.

Kıymeti 200.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü 16/05/2019 günü 10:55 - 11:00 arası

2. Satış Günü 19/06/2019 günü 10:55 - 11:00 arası

Satış Yeri : karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu Sakarya

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/183 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih