Ekonomi Haberleri

30 Mart 2020 Pazartesi

Ekonomi Haberleri RSS

İthal Girdiler Azalacak

Özel teşvik mekanizması devreye alınıyor

Türkiye'de ithalat bağımlılığının yüksek veya artması beklenen bazı sektörlerde çeşitli ürün gruplarına özel teşvik mekanizmaları devreye alınarak, motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlardaki yatırımlar özendirilecek.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı'ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'de ithalata bağımlılığın yüksek olduğu girdilerde yatırımların özendirilmesi ve ihracata dönük yüksek teknolojili üretimin artırılması amaçlanıyor.

Plana göre, ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak yüksek katma değerli yatırımlar teşvik edilecek. Başta petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörlerinde olmak üzere, ithalat bağımlılığının yüksek olduğu veya gelecekte artması beklenen ürün grupları tespit edilerek, bu alanlardaki yatırımların önündeki temel engeller belirlenecek. Bu kapsamda; motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi öncelikli alanlardaki yatırımların özendirilmesi için ihtiyaç duyulan teşvikler uygulamaya geçirilecek.

İthalat bağımlılığının yüksek olduğu imalat sanayisi ham maddelerinde ikincil üretim özendirilecek. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu alüminyum ve petrokimya ürünleri açısından atıklardan geri kazanıma dönük ikincil üretim desteklenecek.

Yerli üretimin yeterli olmadığı alanlarda, konusunda yetkin yabancı firmaların yatırımları ülkeye çekilecek. Bu amaçla öncelikli ürünler ve bu ürünlere yönelik hedef firma listeleri oluşturulacak. Belirlenen firmalarla görüşmeler yapılarak yatırımlarını ülkeye çekecek mevzuat ve teşvik iyileştirmeleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de kıt olan ya da hiç bulunmayan temel ham maddeler ile teknolojilerin temini için küresel tedarik zincirinde doğrudan yer almayı sağlayacak firma alımları ya da yurt dışı yatırımları desteklenecek. Yurt dışı yatırımlarını özendirecek mevzuat ve destek mekanizmaları oluşturulacak.

Sürücü asistanı sistemleri için Ar-Ge'ye öncelik

İthalatın yüksek olduğu girdilerin üretimi için TÜBİTAK ile ortak gerçekleştirilecek çalışmayla Ar-Ge faaliyetleri öncelikli olarak desteklenecek. Bu kapsamda Ar-Ge'sine öncelik verilecek ürünler arasına; biyobazlı kimyasallar gibi alternatif girdiler, ileri malzeme teknolojileri, otomotiv yan sanayisi için sensör teknolojileri, sürücü asistanı sistemleri gibi modüler üretim alanları alınacak. Öncelikli öneme sahip elektronik ve gömülü yazılım alanlarında mevcut araştırma altyapıları güçlendirilecek. Araç dinamiği ve kontrol, akıllı ulaşım sistemleri, otomotiv algılayıcılar ve algoritmaları alanlarında proje çağrıları yapılacak.

Savunma sanayisi projelerinde sivil sektörün daha fazla teknoloji geliştirme kabiliyeti kazanmasına dönük iş birliği imkanları geliştirilecek. İleri metalik malzemeler, yeni alaşımlı/kompozit ürünler ve elektronik bileşenler gibi ürünlerde teknoloji aktarımını geliştirmeye dönük iş birliği projeleri hayata geçirilecek.

Plana göre, makine sektörünün, dijitalleşen ve giderek daha akıllı hale gelen fabrika çözümlerine uyum sağlayacak şekilde yetkinleşmesi sağlanacak. Sanayinin dönüşümü çerçevesinde, ileri polimerler, grafen, süper iletkenler, teknik tekstiller gibi ürünlerin aralarında bulunduğu ileri malzemeler, gelecek dönemin en kritik girdileri arasında öne çıkacak. Türk sanayisinin bu girdilerin üretimi açısından durumu analiz edilecek.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün yurt dışı arama faaliyetlerinde tespit ettiği rezervlerin Türk sanayisinin hizmetine sunulmasına dönük bir mekanizma geliştirilecek. Bu maddelerin kullanıcısı sanayi firmaları da sürece dahil edilecek.

Kaynak; Dünya Gazetesi

Haber Tarihi : TSİ 24.01.2018 10:33:21