ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ACIBADEM MOBİL SAKARYA

Adres

Arifiye Mahallesi Arifbey Sokak Atatürk Caddesi No:98 Mahallesi Arifiye / Sakarya

Telefon

+90216 445 44 44 -

Fax

+90021 644 54 45

Web Adres

Dahil Olduğu Meslek Kategorisi

28 - 28. Meslek Grubu (Danışmanlık ve Emlak Müşavirliği)

Dahil Olduğu Nace Kodu

74.90.90 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)