AHMET BUDAK

Adres

32 Evler Mah. Beşköprü Cad. No:9 Mahallesi Serdivan / Sakarya

Telefon

- +90264 276 25 97

Fax

Web Adres

Dahil Olduğu Meslek Kategorisi

20 - 20. Meslek Grubu (Enerji ve Petrol Ürünleri)

Dahil Olduğu Nace Kodu

46.71.02 - Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)