ETKİNLİK DETAYI

Online Eğitim: İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları

Etkinlik Tarihi ve Saati: 22 Ekim 2020 Perşembe Saat : 14:00

Konu :

Sayın Üyemiz,

Odamız ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ-SEM) işbirliğiyle 22 Ekim 2020 Perşembe Günü 14.00-17.00 saatleri arasında “İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları Online Eğitimi” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Elemanı Pamir BAŞER’ in sunumuyla Zoom uygulaması üzerinden online gerçekleştirilecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup, kayıt yaptırmak zorunludur. Kayıt linki aşağıdadır.

Katılımınızı önemle rica ederiz.

ZOOM Giriş Bilgileri:

Join Zoom Meeting

https://tobbetu-edu-tr.zoom.us/j/86729480276?pwd=ZVZYNnZwSzlYZnhlTFBiQ0FvbnZHZz09

Meeting ID: 867 2948 0276
Passcode: 266529
EĞİTİM İÇERİĞİ:

A- İş hukukunun doğumu ve iş hukukunun temel kavramları

- İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili ve işyeri

B- İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, türleri ve yapılması

-İş sözleşmesinin özellikleri ve diğer işgörme borcu doğuran sözleşmeler ile farkı

-İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesi yapma yasakları ve iş sözleşmesi yapma  zorunluluğu doğuran durumlar

-İş sözleşmesi türleri

C- İşçinin borçları, işverenin borçları

-İşçinin iş görme borcu

-İşçinin emir ve talimatlara uyma borcu

-İşçinin sadakat borcu

-İşçinin rekabet etmeme borcu

-İşverenin ücret ödeme borcu

-İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu

-İşverenin eşit davranma borcu

-İşverenin diğer borçları

Eğitmenin özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.
Yer : ZOOM ()